Listopad 2021 / November 2021 Tisk

 

   X = OBSAZENÁ NOC / BESETZTE NACHT     

   CHECK - IN 15.00 / CHECK - OUT 10.00

   POKOJ Č . 1 POKOJ   Č. 2 POKOJ   Č. 3 POKOJ   Č. 4 POKOJ   Č. 5 POKOJ   Č. 6 POKOJ   Č. 7 POKOJ   Č. 8
  ZIMMER NR.1 ZIMMER NR.2 ZIMMER NR.3 ZIMMER NR.4 ZIMMER NR.5 ZIMMER NR.6 ZIMMER NR.7 ZIMMER NR.8
1.11.                
2.11.                
3.11.                
4.11.                
5.11.                
6.11.                
7.11.                
8.11.                
9.11.                
10.11.                
11.11.                
12.11.                
13.11.                
14.11.                
15.11.                
16.11.                
17.11.                
18.11.                
19.11.                
20.11.                
21.11.                
22.11.                
23.11.                
24.11.                
25.11.                
26.11.                
27.11.                
28.11.                
29.11.                
30.11.